Įsigijimo Taisyklės

1. KUPONO SĄLYGOS

1.1. Kuponu galima pasinaudoti tik vieną kartą;

1.2. Kuponas laikomas panaudotu, jeigu naudojant kupono kodą rezervuojama data ir / arba laikas pasirinktai paslaugai;

1.3. Kupono galiojimo terminas nurodo iki kada galima pasinaudoti paslauga;

1.4. Kupono galiojimo trukmė nurodyta kupono įsigijimo lange;

1.5. Norint rezervuoti paslaugą, Pirkėjas turi susisiekti su paslaugos teikėju ir padiktuoti jam kupono kodą, bei informuoti, kad kuponas pirktas per Authentic Time internetinę svetainę;

1.6. Rezervacija tvirtinama atsižvelgiant į Paslaugos teikėjo užimtumą;

1.7. Tuo atveju, jei Pirkėjas negali atvykti pagal rezervuotą laiką, jis privalo apie tai pranešti Paslaugos teikėjui ne vėliau nei per 7 dienas iki atvykimo ir rezervuoti kitą atvykimo data, atsižvelgiant į kupono galiojimo laiką;

1.8. Jeigu Pirkėjas neatvyksta arba praneša apie neatvykimą vėliau nei 7 dienos iki rezervuotos atvykimo datos, laikoma, kad kuponas yra panaudotas;

1.9. Standartinis atvykimas į apgyvendinimo įstaigą – nuo 14:00 val., išvykimas – iki 12:00 (jeigu kupone nėra nurodyta kitaip);

1.10. Tuo atveju, jei Kuponas turi konkrečią paslaugos teikimo datą, jis negali būti atšauktas arba grąžintas;

1.11. Kuponas negali būti grąžintas ir tuo atveju, jei iki jo galiojimo pabaigos liko mažiau nei 14 dienų;

1.12. Kuponą draudžiama platinti arba kopijuoti;

1.13. Rezervacija su kuponu galima atsižvelgiant į paslaugos teikėjo užimtumą. Būtina išankstinė registracija kupone pateiktais kontaktais;

1.14. Kupono turėtojas įgyja teisę ne tik įsigyti paslaugas, bet ir gauti visokeriopą mūsų konsultantų pagalbą renkantis ir rezervuojant paslaugas pas teikėjus.

2. PINIGŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

2.1. Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį ir atgauti sumokėtus pinigus tuo atveju, jei tenkinamos

VISOS žemiau nurodytos sąlygos, t.y. 2.1.1-2.1.4:

2.1.1. Nuo sutarties sudarymo praėjo mažiau nei 14 d.;

2.1.2. Kuponas nėra panaudotas, t.y. paslauga nėra suteikta arba nerezervuota data ir / arba laikas pasirinktai paslaugai pas tiekėją;

2.1.3.  Kupono galiojimas nėra pasibaigęs;

2.1.4. Kupone NĖRA nurodyta konkreti paslaugos suteikimo data;

2.1.5. Sutartis taip pat gali būti nutraukta tuo atveju, jei Paslaugos teikėjas dėl objektyvių priežasčių negali suteikti Kupone nurodytų paslaugų;

2.2. Prašymas grąžinti sumokėtus pinigus turi būti išreikštas bendrovei raštu elektroninio pašto adresu: info@authentictime.lt

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Bendrovė įsipareigoja tvarkyti ir saugoti asmens duomenis vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais, Bendrovės privatumo politika;

3.2. Bendrovė vykdydama savo įsipareigojimus įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų Tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugų teikėjus, atsakingus už Kupone nurodytų paslaugų teikimą;

3.3. Tretiesiems asmenims Pirkėjų duomenys gali būti atskleisti tuo atveju, jei to reikalauja LR teisės aktai arba siekiant paklusti teisminei procedūrai;

3.4. Pirkėjai Bendrovei pateikia šiuos duomenis: Vardas, Pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;

3.5. Duomenų tvarkymo tikslas – sutarčių sudarymas ir paslaugų vykdymas.